Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αισθητήρων αναίμακτης μεθόδου αιμοσφαιρίνης

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αισθητήρων αναίμακτης μεθόδου αιμοσφαιρίνης με δωρεάν παραχώρηση...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ενοικίαση ιατρικού βοηθήματος (συμπυκνωτή οξυγόνου) σε ανασφάλιστο πολίτη

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ενοικίαση ιατρικού βοηθήματος (συμπυκνωτή οξυγόνου) σε ανασφάλιστο πολίτη....

Read More

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού.

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού. Για προβολή...

Read More

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την προμήθεια απολυμαντικών ειδών (μαντηλάκια και επιφανειών).

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την προμήθεια απολυμαντικών ειδών (μαντηλάκια και επιφανειών). Για...

Read More

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την προμήθεια επιβραδυντήρων καυσαερίων.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την προμήθεια επιβραδυντήρων καυσαερίων. Για προβολή της αναρτημένης...

Read More