Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υγειονομικών υλικών «χειρουργικά γάντια».

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υγειονομικών υλικών «χειρουργικά γάντια» για...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναγόμωσης φιαλών Πρωτοξειδίου του Αζώτου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναγόμωσης φιαλών Πρωτοξειδίου του Αζώτου του Γ.Νοσοκομείου Κιλκίς....

Read More

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών.

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών α) Μέτρηση αερίων...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων υγειονομικών υλικών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας διαφόρων αναλωσίμων υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες...

Read More