Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 11/2023 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορρυπαντικών και λοιπών ειδών καθαριότητας».

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 11/2023 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Απορρυπαντικών και λοιπών ειδών καθαριότητας»....

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αισθητήρων αναίμακτης μεθόδου αιμοσφαιρίνης

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αισθητήρων αναίμακτης μεθόδου αιμοσφαιρίνης με δωρεάν παραχώρηση...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ενοικίαση ιατρικού βοηθήματος (συμπυκνωτή οξυγόνου) σε ανασφάλιστο πολίτη

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ενοικίαση ιατρικού βοηθήματος (συμπυκνωτή οξυγόνου) σε ανασφάλιστο πολίτη....

Read More

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού.

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού. Για προβολή...

Read More