Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών-αναλώσιμων εντύπων.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών-αναλώσιμων εντύπων. Για προβολή της αναρτημένης πράξης ...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κλινών στην παθολογική και ορθοπεδική κλινική.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κλινών στην παθολογική και ορθοπεδική κλινική. Για...

Read More

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς....

Read More