Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου...

Read More

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κασετών Ακτινολογικού εργαστηρίου.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κασετών Ακτινολογικού εργαστηρίου. Για προβολή της αναρτημένης πράξης ...

Read More