Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων Γ.Ν. Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων Γ.Ν. Κιλκίς....

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειών για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας συστήματος μεταγγίσεως αίματος με φίλτρο λευκαφαίρεσης ερυθρών...

Read More

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας σκευών κουζίνας του Γ.Ν. Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας σκευών κουζίνας του Γ.Ν. Κιλκίς....

Read More

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών για...

Read More

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Απολυμαντικών.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Απολυμαντικών. Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε...

Read More