Τηλ. Κέντρο: +30 23413 51400 | 166 | Εφημερία: ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Βιβλίων Εξωτερικών Ιατρείων.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Βιβλίων Εξωτερικών Ιατρείων. Για προβολή της αναρτημένης...

Read More

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2023 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Φίλτρων Αιμοκάθαρσης».

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2023 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Φίλτρων Αιμοκάθαρσης». Για προβολή της...

Read More